№1308 Про внесення змін у рішення обласної ради від 21.12.17 № 868 «Про програму економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2018 рік», зі змінами

 

trizyb1
Україна
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА РАДА
РІШЕННЯ

Двадцята сесія                                                                     VIІ скликання

від 18.12.2018 № 1308

Про внесення змін у рішення
обласної ради від 21.12.17 № 868
«Про програму економічного і
соціального розвитку Житомирської
області на 2018 рік», зі змінами

Відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши подання обласної державної адміністрації від 28.11.2018 № 7144/51/2-18, враховуючи рекомендації постійних комісій обласної ради з питань соціально-економічного розвитку регіону, інвестиційної діяльності, середнього і малого бізнесу, будівництва, транспорту та зв’язку від 12.12.2018,  охорони здоров’я, соціального захисту населення та у справах ветеранів  від 12.12.2018, бюджету і комунальної власності від 14.12.2018, обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни у рішення обласної ради від 21.12.17 № 868 «Про програму економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2018 рік», зі змінами, а саме:

1.1. Пункт 8 розділу І «Паспорт Програми» додатка до рішення викласти у такій редакції:

8 Загальний прогнозний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації заходів Програми, тис. грн, у тому числі: 5’343571
державного бюджету 1’031’897
обласного бюджету та інших місцевих бюджетів    771’304
позабюджетних коштів 3’540’370

1.2. Підрозділ «Землеустрій земельних ділянок та упорядкування об’єктів державної власності» розділу «Розвиток земельних відносин та землевпорядкування територій» додатка 1 «Заходи щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2018 рік» до Програми доповнити пунктом 2 у такій редакції:

з/п

Перелік заходів Виконавці Термін виконання Потреба в коштах на реалізацію заходу Прогнозні обсяги та джерела фінансування у 2018 (тис. грн)
Всього у тому числі
Державний бюджет Обласний бюджет Місцевий бюджет Інші джерела фінансування Очікуваний результат від реалізації заходу
2 Проведення грошової оцінки комплексу будівель КУ «Обласний медичний центр вертебрології і реабілітації» Житомирської обласної ради

Управління

охорони здоров’я облдержадмі-ністрації

2018 60,0 60,0 - 60,0 - - Упорядкування об’єктів державної власності, що віднесені до сфери управління облдержадміні-страції
Усього х 110,0 110,0 - 110,0 - - х
Усього за розділом х 6525,4 6525,4 - 918,4 4820,0 787,0  

1.3. Рядок «РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ» додатка 1 до Програми «Заходи щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2018 рік» викласти у такій редакції:

РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ х 6024249 5343571 1031897 104956 666348 3540370 х

2. Контроль за виконаннямрішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань соціально-економічного розвитку регіону, інвестиційної діяльності, середнього і малого бізнесу, будівництва, транспорту та зв’язку.

 

 

Голова обласної ради                                                                                В.В. Ширма

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr nac korupcia 2