№1296 Про внесення змін у регіональну (комплексну) цільову соціальну Програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018-2022 роки

 

trizyb1
Україна

Житомирська обласна рада
РІШЕННЯ

Двадцята сесія                                                                                             VIІ скликання

від 18.12.2018                                                                                       № 1296

Про внесення змін у регіональну (комплексну) цільову соціальну Програму забезпечення житлом
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб
з їх числа на 2018-2022 роки

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши подання обласної державної адміністрації від 20.11.2018 № 6950/51/2-18, враховуючи рекомендації постійних комісій обласної ради з гуманітарних питань від 13.12.2018, з питань бюджету і комунальної власності від 14.12.2018, обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни у регіональну (комплексну) цільову соціальну Програму забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 02.11.17 № 776, а саме:

1.1. У пункті 6 «Учасники Програми» розділу 1 «Загальна характеристика Програми» слова «управління сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації» замінити словами «департамент праці, соціальної та сімейної політики облдержадміністрації».

1.2. Пункт 9 «Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми» розділу 1 «Загальна характеристика Програми» викласти у новій редакції:

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми 32391,8тис. грн
9.1 У тому числі бюджетних коштів, 32391,8тис. грн
з них коштів обласного бюджету 18610,1 тис. грн

1.3. У графах 3 «2019» та 7 «Всього витрат на виконання Програми, тис. грн» рядка «Обсяг ресурсів усього, тис. грн» таблиці розділу 4 «Шляхи і засоби розв´язання проблеми, обсяг та джерела фінансування, строки виконання Програми» цифри 7320,4 та 32355,1 замінити, відповідно, цифрами 7357,1 та 32391,8. 

1.4. У графах 3 «2019» та 7 «Всього витрат на виконання Програми, тис. грн» рядка «у тому числі: обласний бюджет, тис. грн» таблиці розділу 4 «Шляхи і засоби розв´язання проблеми, обсяг та джерела фінансування, строки виконання Програми» цифри 4080,4 та 18610,1 замінити, відповідно, цифрами 4117,1 та 18646,8.

1.5. У пункті 6 Порядку використання коштів обласного бюджету на реалізацію Програми слова «управління сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації» замінити словами «департамент праці, соціальної та сімейної політики облдержадміністрації».

1.6. У графах 6 «2019» та  «Всього витрат на виконання Програми, тис. грн» пункту 1 «Забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа соціальним житлом і благоустроєними житловими приміщеннями для постійного проживання» таблиці «Показники продукту Програми» цифри 19 та 25135,0 замінити, відповідно, цифрами 26 та 24975,0.

1.7. У графах 6 «2019» та «Всього витрат на виконання Програми, тис. грн» пункту 2 «Капітальний ремонт чи реконструкція житла, що перебуває у власності дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа» таблиці «Показники продукту Програми» цифри 1 та 780,0 замінити, відповідно, цифрами 4 та 915,0.

1.8. У графі 7 «Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн, в т.ч.» рядка «Обласний бюджет» графи 5 «Джерела фінансування» підпункту 5 «Капітальний ремонт чи реконструкція  житла, що перебуває у власності дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа» графи 2 «Перелік заходів Програми» пункту 1 «Збереження житла, що належить на праві власності або праві користування дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування» розділу 5 «Напрямки діяльності та заходи Програми» цифру 50,0 замінити цифрою 185,0.      

1.9. У графі 7 «Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) тис. грн, в т. ч.»  рядка «Обласний бюджет» графи 5 «Джерела фінансування» підпункту 4 «Забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа соціальним житлом» графи 2 «Перелік заходів Програми» пункту 2 «Забезпечення дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа упорядкованим соціальним житлом, формування житлового фонду соціального призначення» розділу 5 «Напрямки діяльності та заходи Програми» цифру 2870,0 замінити цифрою 2710,0.         

1.10. У графі 4 «Виконавці» підпункту 1 «Забезпечення функціонування обласного соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» графи 2 «Перелік заходів Програми» пункту 3 «Розвиток мережі соціальних гуртожитків для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа» розділу 5 «Напрямки діяльності та заходи Програми» слова «Управління сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації» замінити словами «Департамент праці, соціальної та сімейної політики облдержадміністрації».

1.11. У графі 7 «Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) тис. грн,  в т. ч.» підпункту 1 «Забезпечення функціонування обласного соціального гуртожитку для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» пункту 3 «Розвиток мережі соціальних гуртожитків для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа» розділу 5 «Напрямки діяльності та заходи Програми» цифру 1160,4 замінити цифрою 1222,1.

1.12. У графі 7 «Орієнтовні обсяги фінансування (вартість) тис. грн, в т. ч.» рядка «Всього по Програмі» розділу 5 «Напрямки діяльності та заходи Програми» цифру 7320,4 замінити цифрою 7357,1.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з гуманітарних питань та першого заступника голови обласної ради Крамаренка С.М.

 

 

Голова обласної ради                                                                                             В.В. Ширма

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr nac korupcia 2