Про внесення змін до обласного бюджету Житомирської області на 2020 рік

Проєкт


trizyb1
Україна
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА РАДА
РІШЕННЯ

Друга сесія     VІІІ скликання

від №

Про внесення змін до
обласного бюджету
Житомирської області
на 2020 рік

(06100000000)
код бюджету

Відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетного кодексу України, розглянувши подання обласної державної адміністрації від 07.12.2020 № 6050/2-20/46, враховуючи рекомендації постійних комісій обласної ради з питань бюджету та фінансів, з питань комунальної власності та майнових відносин від , обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни у рішення обласної ради від 18.12.2019 № 1729 „Про обласний бюджет Житомирської області на 2020 рік”, зі змінами, а саме:

1.1. У підпункті 1) пункту 1 цифри 3 978 558 534,00, 2 440 435 147,00, 1 538 123 387,00 замінити, відповідно, цифрами 4 044 926 143,00, 2 505 436 321,00, 1 539 489 822,00.

1.2. У підпункті 2) пункту 1 цифри 4 473 809 447,63, 2 303 716 246,41, 2 170 093 201,22 замінити, відповідно, цифрами 4 540 177 056,63, 2 367 229 886,41, 2 172 947 170,22.

1.3. Підпункт 5) пункту 1 викласти у такій редакції:

„5) Установити в цілому профіцит загального фонду обласного бюджету у сумі 134 880 134,59 гривень, з них:

- профіцит загального фонду обласного бюджету у сумі 322 588 574,81 гривень, напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду);

- дефіцит загального фонду обласного бюджету у сумі
187 708 440,22 гривень, джерелом покриття якого є використання вільного залишку бюджетних коштів обласного бюджету, який виник станом на 01.01.2020, у т. ч. за рахунок:
залишку коштів обласного бюджету – 57 246 400,00 гривень;
залишку коштів медичної субвенції – 2 213 637,63 гривень;
залишку коштів освітньої субвенції – 94 947 288,00 гривень;
залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості, – 30 583 592,59 гривень;
залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 2 717 522,00 гривень.”.

1.4. Підпункт 6) пункту 1 викласти у такій редакції:

„6) Установити дефіцит спеціального фонду обласного бюджету у сумі 633 535 148,22 гривень, джерелами покриття якого визначити:

- надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 322 588 574,81 гривень;

- використання залишків коштів спеціального фонду обласного бюджету, які виникли станом на 01.01.2020, у сумі 310 946 573,41 гривень,
у т. ч.:
від надходжень для фінансового забезпечення реалізації заходів, визначених пунктом 33 розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" Бюджетного кодексу України, – 6 790 480,00 гривень;

від залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 216 571 137,00 гривень;
від залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості, - 72 884 356,41 гривень;
від надходжень збору за забруднення навколишнього природного середовища, екологічного податку – 12 199 900,00 гривень;
від надання пільгових кредитів молодим сім’ям (відсотки за користування кредитом) – 100 700,00 гривень;
від надходжень відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва – 2 400 000,00 гривень.”.

1.5. У пункті 8 цифру 2 101 798 687,83 замінити, відповідно, цифрою
2 113 876 287,83.

2. Це рішення набирає чинності з моменту прийняття обласною радою.

3. Додатки 1-3, 5-7 викласти у новій редакції.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови обласної ради Дзюбенка О.М.

Голова обласної ради                                В.І. Федоренко

Додаток до проєкту рішення

Розробник проєкту рішення:
Департамент фінансів Житомирської
обласної державної адміністрації
Відповідальна особа:
посада: Начальник бюджетного управління
прізвище, ініціали: Головко Н.О.
тел.: 47-46-11.
11 грудня 2020 року

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr nac korupcia 2