№ 328 Про внесення змін до обласного бюджету Житомирської області на 2021 рік

 

trizyb1Україна
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА РАДА
РІШЕННЯ

Восьма сесія                                                                     VІІІ скликання

від 16.12.2021   №.328

Про внесення змін до
обласного бюджету
Житомирської області
на 2021 рік

(06100000000)
код бюджету

Відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування
в Україні”, Бюджетного кодексу України, розглянувши подання обласної державної адміністрації від 02.12.2021 № 6895/2-21/45, враховуючи рекомендації постійної комісії обласної ради з питань бюджету та фінансів
від 13.12.2021, обласна рада        

ВИРІШИЛА:        

  1. Спрямувати на проведення витрат 1 645 600,00 гривень залишків бюджетних коштів спеціального фонду обласного бюджету.
  1. Внести зміни у рішення Житомирської обласної ради від 24.12.2020 № 41 „Про обласний бюджет Житомирської області на 2021 рік”, зі змінами,
    а саме:

2.1. У підпункті 1) пункту 1 цифри 3 765 915 095,81,  2 251 218 729,00,  1 514 696 366,81 замінити, відповідно, цифрами 4 145 153 898,81,  2 318 989 182,00, 1 826 164 716,81.

2.2. У підпункті 2) пункту 1 цифри 4 024 460 889,03, 2 120 813 807,00, 1 903 647 082,03 замінити, відповідно, цифрами 4 405 345 292,03, 2 180 655 148,00, 2 224 690 144,03.

2.3. Підпункт 5) пункту 1 викласти у такій редакції:

„5) Установити в цілому профіцит загального фонду обласного бюджету у сумі  135 507 734,00 гривень, з них:

- профіцит загального фонду обласного бюджету у сумі 272 650 663,69 гривень, напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду);

- дефіцит загального фонду обласного бюджету у сумі 137 142 929,69 гривень, джерелом покриття якого є використання вільного залишку бюджетних коштів обласного бюджету, який виник станом на 01.01.2021, у т. ч. за рахунок:

  залишку коштів обласного бюджету – 95 538 699,00 гривень;

залишку коштів освітньої субвенції – 32 785 821,00 гривень;

залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості, – 4 651 577,69  гривень;

залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 4 114 930,00 гривень;

залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 51 902 гривень.”.

2.4. Підпункт 6) пункту 1 викласти у такій редакції:

„6) Установити дефіцит спеціального фонду обласного бюджету у сумі 398 750 245,22 гривень, джерелами покриття якого визначити:

- надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 272 650 663,69 гривень;

- використання залишків коштів спеціального фонду обласного бюджету, які виникли станом на 01.01.2021, у сумі 126 099 581,53 гривень,
у т. ч.:

від надходжень для фінансового забезпечення реалізації заходів, визначених пунктом 33 розділу VI „Прикінцеві та перехідні положення” Бюджетного кодексу України, – 3 007 928,25 гривень;

від залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 102 395 751,80 гривень;

від залишку субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості, - 9 029 938,48 гривень;

від надходжень збору за забруднення навколишнього природного середовища, екологічного податку – 7 459 160,00 гривень;

від надання пільгових кредитів молодим сім’ям (відсотки за користування кредитом) – 261 203,00 гривень;

від надходжень відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва – 3 945 600,00 гривень.”.

2.5. У підпункті 8) пункту 1 цифри 11 284 619,00 та 0,5 замінити, відповідно,  цифрами 8 798 927,00 та 0,4.

2.6. Пункт 3 викласти у такій редакції: „3. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5, у тому числі інші субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам у розрізі призначень згідно з додатком 5.1, субвенції з обласного бюджету державному бюджетуна виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів згідно з додатком 5.2, субвенції з обласного бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду, який спрямовується на оновлення матеріально-технічної бази закладів загальної середньої освіти (в тому числі за рахунок залишку коштів за освітньою субвенцією, що має цільове призначення) згідно з додатком 5.3.

Установити, що на кінець 2021 року, як виняток з положень частини дванадцятої статті 23, частини дев’ятої статті 78  та частин першої і другої статті 57 Бюджетного кодексу України, залишки коштів за кодом програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» зберігається на рахунку Державної установи «Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України” для здійснення відповідних витрат у 2022 році, з урахуванням їх цільового призначення, вказаного у додатку 5.2 цього рішення.”

2.7. У пункті 8 цифру 2 013 556 300,05 замінити, відповідно, цифрою 2 137 525 989,05.

  1. Це рішення набирає чинності з моменту його прийняття Житомирською обласною радою.
  2. Додатки 1, 1.1, 1.2, 1.3, 2, 3, 5, 5.1, 5.2, 5,3, 6, 7 викласти у новій редакції (додаються).
  3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника голови Житомирської обласної ради Дзюбенка О.М.

Голова обласної ради                                                                          В.І. Федоренко

Додаток до рішення

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr nac korupcia 2