№ 424 Про внесення змін у рішення Житомирської обласної ради від 04.11.2021 № 275 «Про Порядок складення, затвердження та контролю виконання фінансового плану комунальних некомерційних підприємств Житомирської обласної ради»

trizyb1Україна
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА РАДА
РІШЕННЯ

Одинадцята  сесія                                                                               VIIІ скликання

від 14.07.2022 № 424

Про внесення змін у рішення Житомирської
обласної ради від 04.11.2021 № 275
«Про Порядок складення, затвердження
та контролю виконання фінансового
плану комунальних некомерційних
підприємств Житомирської обласної ради»

Відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії обласної ради з питань комунальної власності та майнових відносин від 11.07.2022, обласна рада

ВИРІШИЛА:

  1. Внести зміни у рішення Житомирської обласної ради від 04.11.2021  № 275 «Про Порядок складення, затвердження та контролю виконання фінансового плану комунальних некомерційних підприємств Житомирської обласної ради», виклавши пункти 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 розділу 3 «Затвердження фінансового плану»  та пункти 4.1, 4.5 розділу 4 «Контроль за виконанням фінансового плану» додатка до рішення у такій редакції:

         «3.1. Проєкт фінансового плану КНП подається на розгляд та погодження постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та у справах ветеранів за попередньою перевіркою спеціалістів Управління майном Житомирської обласної ради з пронумерованими та скріпленими печаткою сторінками, у паперовому та електронному вигляді до 01 жовтня року, що передує плановому, підписаний керівником.

         3.2. За результатами перевірки фінансового плану і після його погодження постійною комісією обласної ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та у справах ветеранів керівництво комунального некомерційного підприємства Житомирської обласної ради подає його на затвердження профільному заступнику голови Житомирської обласної ради.

         3.3. У разі відхилення проєкту фінансового плану КНП, він повертається на доопрацювання впродовж 10 робочих днів.  Під  час доопрацювання проєкту

фінансового плану КНП його  керівництво розглядає всі зауваження Управління майном Житомирської обласної ради  та подає фінансовий план на погодження повторно не пізніше як через 10 робочих днів з дня повернення його на доопрацювання.

3.4. Зміни у затверджений фінансовий план КНП можуть вноситись згідно з ініціативою комунального некомерційного підприємства Житомирської обласної ради або Управління майном Житомирської обласної ради один раз у квартал (у разі потреби і більше) планового року та один раз у рік, у якому затверджувався фінансовий план.

Зміни у фінансовий план КНП не можуть вноситись у період, за який минув строк звітування.

Зміни у фінансовий план КНП вносяться у разі зміни планових показників більше ніж на 10 відсотків порівняно з затвердженими у фінансовому плані.

        3.5.  Проєкт змін у фінансовий план КНП разом з пояснювальною запискою про причини таких змін та порівняльною таблицею подаються на погодження постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та у справах ветеранів, за попередньою перевіркою спеціалістів Управління майном Житомирської обласної ради.».

         «4.1. Контроль за своєчасним складенням фінансового плану комунального некомерційного підприємства Житомирської обласної ради, а також за виконанням показників, затверджених фінансовим планом, здійснює Управління майном Житомирської обласної ради, управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та аудиту виконавчого апарату Житомирської обласної ради, про що інформують профільного заступника голови Житомирської обласної ради і постійну комісію обласної ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та у справах ветеранів.

         4.5. Звіт керівника про фінансово-господарську діяльність подається на розгляд Управлінню майном Житомирської обласної ради.».

Заступник голови

обласної ради                                                                                        В.В. Ширма

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr nac korupcia 2